RELEASED: 1. marec 2018
ARTIST: VOLUME
PRODUCER: Majo Krátky, Tomáš Kmeť
NUMBER OF DISCS: 1
PRAVÁ TVÁR

01-PRAVÁ TVÁR
02-TO ČO UŽ DÁVNO VIEM
03-ZAPREDANÁ DUŠA
04-ZÁVISLÝ
05-NAVŽDY
06-KU HVIEZDAM
07-TAK POĎ
08-NA DOSAH
09-PRISAHÁM
10-PLÁN

ÚČINKUJÚCI
Majo Krátky – Gitary, spev
Phill Magala – Gitary
Jano Omelka – Basa
Lubo Bobák – Bicie
Tomáš Omelka – Bicie
Hana Peceková – Spev
Monika Velacková – Klávesy

Volume